SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

Legi, ordine, hotarari
cu privire la domeniul sanatatii


Legea Nr 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii.

Legea Nr. 46/2003 - Legea drepturilor pacientului.

Ordin Nr.1410-2016 - privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

HOTARARE Nr.696-2021 - pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022.

Ordin Nr.1068/627/2021-partea 1 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022.

Ordin Nr.1068/627/2021-partea 2 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022.

Ordin Nr.446/2017 - privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor.

Ordin Nr.1101/2016 - privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

Sus