SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

CONSUM MEDICAMENTE

 H.G. nr. 140 / 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru pentru anii 2018 – 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 270 din 27 martie 2018 prevede la art. 92, litera ș) obligativitatea publicarii consumului de medicamente:

 ș) să raporteze corect și complet consumul de medicamente conform prevederilor legale în vigoare și să publice pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum suportată din bugetul Fondului și al Ministerului Sănătății; spitalul care nu are pagină web proprie informează despre acest lucru casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, care va posta pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum; Citeste mai mult...
Sus