SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

Comitetul Director
al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău
are în componență următoarele persoane:


Manager


Farm. Pârâianu Mădălin


Director Medical


Dr. Grădinaru Dalia Ofelia


Director Financiar contabil


Ec. Ungureanu Alina
Sus