SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

About

Nota de informare
privind datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt informațiile care fie vă identifică, fie permit să fiți identificat.

About

LEGE nr. 677 din
21 noiembrie 2001

LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 12 decembrie 2001. Aceasta este forma actualizata până la data de 22 octombrie 2007, cu modificările si completările aduse de: LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005; LEGEA nr. 278 din 15 octombrie 2007.

About

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016

Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Sus