SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

shape

Drepturile pacienţilor, conform legii 46/2003

shape

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare

NORME din 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

ORDIN nr. 50 din 23 ianuarie 2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate.

shape

OBLIGAȚIILE PACIENȚIILOR

  1. Să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului și al sectiei;

  2. Să respecte programul de masă, programul de administrare a tratamentului, programul de vizită medicală, programul de odihnă;

  3. Să respecte personalul medical și de ingrijire, precum și pe ceilalți pacienți și sa aibă un comportament politicos și civilizat fată de aceștia;

  4. Este obligatorie respectarea oridinii și liniștii, păstrarea curățeniei in saloane, sala de mese, coridoare;

  5. Nu se permite degradarea mobilierului și bunurilor din dotarea secției și spitalului;

  6. Pacientii internați sunt obligați să poarte pe durata internării ținuta regulamentară de spital;

  7. Să nu părăsească spitalul fără acordul medicului;

  8. Să nu părăsească unitatea sanitară in ținuta de spital;

  9. Să nu introducă și să nu consume băuturi alcoolice in incinta spitalului;

10. Fumatul este interzis in incinta spitalului.

Sus